Zachęcamy do udziału. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia drużyn do dnia 06.11.2019r. lub do wyczerpania limitu miejsc (max. 8 drużyn). O zakwalifikowaniu drużyny do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłaty wpisowego (max 8 drużyn).  Weryfikacja 8:30, Rozpoczęcie 9:00

Regulamin- pobierz
Karta zgłoszeniowa - pobierz

Zgłoszone drużyny
*opłacono wpisowe

1. FC Szału nie ma* 5. CMB Cevahir
2. Zamuleni 6. DANMAR KUŚ - Chorzów
3. Detektywi Bytom*  7. AA Bytom*
4. United Masbit  8. Pryzmat Gliwice

LISTA REZERWOWA:

1.

Pierwszy z pięciu biegów dla dzieci.