Czwartkowe przedpołudnie dostarczyło nam wrażeń w wojskowej atmosferze. Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR wraz z 330 Kompanią Radiotechniczną z Radzionkowa przeprowadzili konkurs strzelania z symulatora CYKLOP. W sumie w zawodach udział wzięło 30 uczestników, Trzech strzelców, którzy uzyskali największą liczbę trafionych strzałów otrzymali drobne nagrody, a każdy z uczestników słodki poczęstunek ufundowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.
Dodatkowo 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej zaprezentowała sprzęt, który jest używany podczas ich służby.