ZARZĄDZENIE NR 2925/2024 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 7 lutego 2024r. 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Radzionków, służących działalności sportowo- rekreacyjnej, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania statutowe 

Zarządzenie Nr 6/2023
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
z dnia 2 listopada 2023 roku
w sprawie wysokości opłat za wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz opłat za zniszczenie lub utracenie tego sprzętu

 

Ustala się następujące następujące stawki cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
1) Hala sportowa:

 • boisko do piłki nożnej halowej - 180 zł/h
 • boisko główne do koszykówki - 180 zł/h
 • boisko główne do siatkówki - 180 zł/h
 • boisko treningowe (1/3 hali) do siatkówki lub koszykówki - 70 zł/h
 • 1/2 boiska treningowego (1/6 hali) dla maksymalnie 3 osób - 35 zł/h
 • boisko do badmintona - 30 zł/h
 • Kluby sportowe i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Radzionków 
 • sala gimnastyczna- treningowa- mieszcząca się w Radzionkowie przy ul. Knosały 16
  a) opłata za korzystanie z całej sali gimnastycznej dla osób indywidualnych - 50 zł/h;
  b) opłata za korzystanie z całej sali gimnastycznej dla klubów sportowych i stowarzyszeń mających siedzibę na
  terenie Gminy Radzionków oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy
  Radzionków, będących organizacjami pożytku publicznego oraz posiadające w statucie zapis o realizowaniu
  zadań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży - 30 zł/h.

 2) Kryta pływalnia 

od poniedziałku do piątku:

 • Bilet normalny w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 godzinę 14 zł
 • Bilet normalny w godzinach od 6:00 do 8:00 za 2 godziny 27 zł
 • Bilet junior w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 wejście 1 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 godzinę 11 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach od 6:00 do 8:00 za 2 godziny 21 zł
 • Bilet senior w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 godziny 10 zł
 • Bilet senior w godzinach od 6:00 do 8:00 za 2 godziny 19 zł
 • Bilet normalny w godzinach od 8:00 do 21:00 za 1 godzinę 16 zł
 • Bilet normalny w godzinach od 8:00 do 21:00 za 2 godziny 31 zł
 • Bilet junior w godzinach od 8:00 do 21:00 za 1 wejście 1 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 1 godzinę 13 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 2 godziny 25zł
 • Bilet senior w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 1 godziny 12 zł
 • Bilet senior w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 2 godziny 23 zł

- dopłata za każdą rozpoczętą minutę pobytu na pływalni po przekroczeniu czasu biletu - 0,30 zł

*do nabycia biletu junior upoważnione są dzieci do ukończenia 3 roku życia *do nabycia biletu ulgowego upoważnieni są: dzieci powyżej 3 roku życia, młodzież szkolna po okazaniu legitymacji szkolnej, honorowi dawcy krwi po okazaniu legitymacji honorowego dawcy krwi, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich opiekun, renciści po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty *do nabycia biletu senior upoważnione są osoby powyżej 60 roku życia

soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy:

 • Bilet normalny w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 godzinę 15 zł
 • Bilet normalny w godzinach od 6:00 do 8:00 za 2 godziny 29 zł
 • Bilet junior w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 wejście 1 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 godzinę 12zł
 • Bilet ulgowy w godzinach od 6:00 do 8:00 za 2 godziny 23zł
 • Bilet senior w godzinach od 6:00 do 8:00 za 1 godziny 11 zł
 • Bilet senior w godzinach od 6:00 do 8:00 za 2 godziny 21 zł
 • Bilet normalny w godzinach od 8:00 do 21:00 za 1 godzinę 17 zł
 • Bilet normalny w godzinach od 8:00 do 21:00 za 2 godziny 33 zł
 • Bilet junior w godzinach od 8:00 do 21:00 za 1 wejście 1 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 1 godzinę 14 zł
 • Bilet ulgowy w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 2 godziny 27 zł
 • Bilet senior w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 1 godziny 13 zł
 • Bilet senior w godzinach  od 8:00 do 21:00 za 2 godziny 25 zł

- dopłata za każdą rozpoczętą minutę pobytu na pływalni po przekroczeniu czasu biletu - 0,30 zł

*do nabycia biletu junior upoważnione są dzieci do ukończenia 3 roku życia *do nabycia biletu ulgowego upoważnieni są: dzieci powyżej 3 roku życia, młodzież szkolna po okazaniu legitymacji szkolnej, honorowi dawcy krwi po okazaniu legitymacji honorowego dawcy krwi, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich opiekun, renciści po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty *do nabycia biletu senior upoważnione są osoby powyżej 60 roku życia

pozostałe bilety od poniedziałku do niedzieli od 6:00 do 21:00

 • Bilet rodzinny  osoba dorosła pełnoletnia za 1 godzinę 13 zł
 • Bilet rodzinny  osoba dorosła pełnoletnia za 2 godziny 25 zł
 • Bilet rodzinny dziecko (osoba niepełnoletnia do ukończenia 18 roku życia) za 1 godzinę 9 zł
 • Bilet rodzinny dziecko (osoba niepełnoletnia do ukończenia 18 roku życia) za 2 godziny 17 zł
 • Bilet z Kartą Dużej Rodziny osoba dorosła za 1 godzinę 12 zł
 • Bilet z Kartą Dużej Rodziny osoba dorosła za 2 godziny 23 zł  
 • Bilet z Kartą Dużej Rodziny dziecko  (osoba niepełnoletnia do ukończenia 18 roku życia) za 1 godzinę 8 zł
 • Bilet z Kartą Dużej Rodziny dziecko  (osoba niepełnoletnia do ukończenia 18 roku życia) za 2 godziny 15 zł

- dopłata za każdą rozpoczętą minutę pobytu na pływalni po przekroczeniu czasu biletu - 0,30 zł

*do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:

- 1 osoba dorosła plus 1 lub więcej dzieci (maksymalnie 5 dzieci) do ukończenia 18 roku życia, 

- 2 osoby dorosłe plus 1 lub więcej dzieci (maksymalnie 5 dzieci)do ukończenia 18 roku życia.

*cena biletu obowiązuje po okazaniu Karty Dużej Rodziny oraz dokumentu na podstawie którego można stwierdzić tożsamość posiadacza Karty Dużej Rodziny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie wydany przez organ administracji publicznej, organ samorządu zawodowego, przedszkole, szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą

opłaty za bilet wstępu dla grup zorganizowanych

 • Bilet wstępu dla grupy zorganizowanej dla szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków (w ramach zajęć szkolnych i przedszkolnych)  - 8 zł za wejście, za 1 osobę
 • Bilet wstępu dla grupy zorganizowanej* z możliwością korzystania z basenu w ramach godzin od 8:00 do 16:00 - 10 zł za 1 godzinę za 1 osobę
 • Bilet wstępu dla grupy zorganizowanej* z możliwością korzystania z basenu w ramach godzin od 8:00 do 16:00 - 20 zł za 2 godziny za 1 osobę,
 • Bilet wstępu dla opiekuna grupy zorganizowanej (1 opiekun na grupę liczącą do 15 osób) - 1 zł za wejście za 1 opiekuna

*przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę liczącą minimum 8 osób,

opłaty za bilet wstępu dla instruktorów - osób prowadzących odpłatne zajęcia 

 • Bilet godzinny - 19 zł 
 • Bilet całodzienny - 140 zł 

dopłata za każdą rozpoczętą minutę pobytu na pływalni po przekroczeniu czasu biletu - 0,30

opłaty za bilet wstępu w formie karnetów

Kwota doładowania - kwota jaką należy zapłacić za karnet Wartość doładowania - wartość jaką można wykorzystać Ważność karnetu - karnet ważny jest przez niżej określoną liczbę dni, licząc od daty zakupu karnetu Opłata za przedłużenie ważności karnetu o 30 dni
50 zł 55 zł 60 dni 10 zł
100 zł 110 zł 90 dni 10 zł
400 zł 450 zł

180 dni

10 zł
800 zł 900 zł 360 dni 10 zł
3000 zł 3 450 zł 380 dni  10 zł

 Obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 10 zł za wydanie karnetu. 

 3) Kąpielisko otwarte (czynne w sezonie w godz. 10 - 19):

 • 15 zł za dzień –  normalne (dorośli)
 • 10 zł za dzień – ulgowe (dzieci, młodzież szkolna po okazaniu legitymacji, osoby z I i II stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekuj, renciści, emeryci powyżej 60 roku życia po okazaniu legitymacji)
 • 5 zł za dzień – dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych w ramach kolonii i półkolonii (min. 10 osób)
 • wstęp bezpłatny – dzieci do lat 7 oraz opiekunowie grup zorganizowanych
 • 20 zł- bilet rodzinny 1+1 (jeden rodzic/ opiekun prawny + jedno dziecko do 18 r. życia)
 • 30 zł- bilet rodzinny 2+1 (dwóch rodziców/ opiekunów prawnych + jedno dziecko do 18 r. życia)
 • 26 zł- bilet rodzinny 1+2 (jeden rodzic/ opiekun prawny + dwoje dzieci do 18 r. życia), za trzecie dziecko i każde następne dopłata-4 zł
 • 32 zł- bilet rodzinny 2+2 (dwóch rodziców/ opiekunów prawnych + dwoje dzieci do 18 r. życia), za trzecie dziecko i każde następne dopłata-4 zł

  Ceny biletów wstępu po godz. 15.00
 • 12 zł - normalne
 • 6 zł - ulgowe

W godzinach funkcjonowania basenów - zakup biletu wstępu na basen zawiera opłatę za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej

4) Korty tenisowe:

 • 20 zł - za 1 godzinę, za 1 kort(bez oświetlenia);
 • 30 zł- za godz./1 kort (z oświetleniem) - gra tylko na 1 korcie;
 • 25 zł - za godz./1 kort (z oświetleniem) - gra na 2 kortach;

5) Boisko do siatkówki plażowej lub tenisa plażowego:

 • w godzinach funkcjonowania basenów - zakup biletu wstępu na basen zawiera opłatę za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej
 • 20 zł za boisko za godzinę - po godzinach otwarcia basenów

6) Boisko do petanki (bule)

 • 10 zł za godzinę (dzieci mogą grać tylko pod opieką dorosłych)

7) Trampolina

 • 2 zł za 5 min.

8) Boiska do piłki nożnej- Księżogórska 90 i Sikorskiego 8a

       wstęp na boisko do piłki nożnej z sztuczną nawierzchnią:

a)       dzieci i młodzież szkolna z terenu Radzionkowa do lat 18 - 1 zł za 1 godzinę ( do godz. 19:00)

b)       placówki oświatowe z terenu Radzionkowa- od poniedziałku do piątku- 1 zł za 1 godzinę

c)       kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu Radzionkowa prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży- w terminach uzgodnionych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji- 25 zł za 1 godzinę (do godz. 19.00)

d)       organizatorzy imprez sportowych- zgodnie z umową

e)       pozostali:

· wstęp jednorazowy  80 zł za 1 godzinę ,  

·w przypadku podpisania umowy na minimum 1 miesiąc i dokonaniu opłaty przelewem z góry – cena 70 zł za 1 godzinę

f) 1/2 boiska- 50 % cen zawartych w pkt. a - e 

- opłata za oświetlenie:

 • 2,50 zł za 15 min; 10 zł za 1 godzinę - boisko małe
 • 5 zł za 15 min; 20 zł za 1 godzinę - boisko duże

9) Opłata za kulig:

- organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

a) osoba dorosła - 20 zł

b) dziecko i młodzież do lat 18 - 5 zł

- kulig na zamówienie - 150 zł (max 12 osób dorosłych)

10) Wynajem altany grillowej:

a) placówki oświatowe z terenu Radzionkowa - 50 zł (wynajem do 6 godzin)

b) kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu Radzionkowa - 150 zł (opłata za wynajem do 6 godzin; za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 20zł)

c) osoby indywidualne - 300 zł (opłata za wynajem do 6 godzin; za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 30zł)

d) grupy zorganizowane - zgodnie z umową.

11) Opłaty za wypożyczenie sprzętu:

 • rakiety do tenisa ziemnego lub plażowego - 5 zł za sztukę za 1 godz.
 • piłki do mini boiska piłki nożnej - 2zł za 1 godz.
 • nartorolki - 15 zł/h
 • piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa (komplet 4 piłki) - 3 zł za 1 godz.
 • kijki do nordic Walking - 2 zł za komplet za dzień
 • tenisa stołowego - 2 zł za komplet za 1 godz.
 • rakieta do badmintona - 5 zł za sztukę za 1 godz.
 • deska do nauki pływania - 2 zł za sztukę za 1 godz.
 • komplet buli (6 sztuk) - 2 zł za 1 godz.
 • komplet znaczników do gry w piłkę nożną - 10 zł za 1 godz.
 • leżak plażowy - 10 zł za sztukę / dzień
 • krzesło plażowe - 10 zł za sztukę / dzień
 • parasol plażowy - 10 zł za sztukę / dzień
 • kula wodna - 5 zł za 3 minuty
 • komplet do narciarstwa biegowego (narty, buty, kije) - 15 zł/h
 • łyżwy - 3 zł za parę za 1 godz.
 • kask ochronny - 2 zł/h
 • szachy - 5zł/h
 • wynajem szafki depozytowej - 5 zł za dzień