W konkursie Escape Room nagrody otrzymują:
Magda Wielbińska
Przemek Osadnik
Marcin Tyczka
Nasz konkurs trwał od 11 stycznia do 15 stycznia. W zabawie wzięło udział 118 osób w tym 29 uczestników wysłało nam poprawne hasło na maila. Zostały wylosowane trzy nagrody rzeczowe ufundowane przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych zabawach.