1. Strzelczyk Danuta

2. Strzelczyk Rafał

3. Stypa Dawid

4. Plewnia Łukasz

5. Biderman Damian

6. Adamczyk Łukasz

7. Pisula Aleksander

8. Libisz Piotr

9. Konicki Tomasz

10. Gulak Filip

11. Ochamn Adrian

12. Kojda Matrek

13. Dzionsko Robert

14. Robert Tobór