Poniżej przedstawiamy składy poszczególnych sztafet podczas VII Sztafetowym Maratonie Miast i Gmin. Jakiekolwiek zmiany osobowe będą dokonywane na miejscu w biurze zawodów. Prosimy już o nieprzesyłanie kart zgłoszeniowych. Kolejność poszczególnych drużyn została przydzielona alfabetycznie. Oryginały z podpisami należy dostarczyć do biura zawodów.