plakat typowanie

Zapraszamy do udziału w typowaniu wyników Euro 2024. Informacje na kasie Krytej Pływalni lub pod numerem 883-344-876. 

Karta zgłoszenia 

Zasady:

  • Każdy może oddać jedną kartę zgłoszeniową.
  • Zgłoszenia przyjmowane są na kasie Pływalni Krytej do 14 czerwca do godziny 15:00.
  • Każdy uczestnik podaje dokładne wyniki reprezentacji Polski w pierwszych 3 meczach (np. 3:0, 0:2 itp.) oraz zwycięzcę Euro 2024.
  • W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie -  na karcie zgłoszenia prosimy o podpis opiekuna dziecka wraz z jego numeru telefonu.
  • Punktacja: wytypowanie zwycięzcy meczu 1 pkt, wytypowanie dokładnego wyniku 3 pkt, wytypowanie zwycięzcy 3 punkty. Łączna suma do zdobycia to 12 punktów. 
  • W przypadku wrzucenia więcej niż jednej karty zgłoszeniowej osoba zostaje zdyskwalifikowana z zabawy. 
  • 3 najlepsze wyniki otrzymają cenne nagrody rzeczowe.