Mając na uwadze, że w szkołach często wszelkie akademie i apele uświetniane są występami tanecznymi, do których uczniowie często przygotowują się z wielkim zapałem, zrodził się pomysł aby mogli swoje umiejętności i kreatywność przedstawić przed większą publicznością oraz Jury.
Czemu na hali? Taniec to forma ruchu, a większość treningów często odbywa się właśnie na lekcjach WFu.

Konkurs z pewnością będzie integracją społeczną wśród uczniów oraz dawką solidnej motywacji do aktywności taneczno-ruchowej

Zapraszamy do udziału reprezentacje szkół podstawowych składające się z 3 do 10 uczniów.

Udział bezpłatny
Szczegóły w Regulaminie 

Załącznik do Regulaminu