Regulamin Ozdoby Świątecznej EKO BOMKA - pobierz

Wyniki konkursu EKO BOMBKA w ramach Turnieju Wielu Dziedzin:

I miejsce - SP4 - 30 pkt.
II miejsce - Zamkowa Szkoła - 20 pkt.
III miejsce - SMS - 15 pkt.
IV miejsce - SP1 - 10 pkt.
V miejsce - SP2 - 5 pkt.

Regulamin Konkursu Wokalnego - pobierz

Wyniki konkursu wokalnego w ramach Turnieju Wielu Dziedzin:
I miejsce - SP4 - 30 pkt.
II miejsce - SP1 -20 pkt.
III miejsce - SP2 - 15 pkt.
IV miejsce - SMS - 10 pkt. 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku przygotowało dla naszych uczestników turnieju "Klasówkę historyczną" szczegóły w regulaminie. Zapisy ( karta zgłoszeniowa) do 10 lutego u organizatora.

Regulamin klasówki historycznej - pobierz

Karta zgłoszeniowa - pobierz