Bardzo wyrównane, niezwykle zaciete i na bardzo wysokim poziomie były rozgrywki pań. Dopiero skrupulatne liczenie małych punktów zadecydowało o kolejności w rozgrywkach.

Wyniki: 1. Marta Francik, 2. Małgorzata Podgórska, 3. Gabriela Sławik 4. Anna Skrzypulec

Fotorelacja