Boisko znajduje się obok boisk do siatkówki plażowej, do dyzpozycji są dwa kosze. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.